Termoizolacija predstavlja neizostavni element gradnje svakog objekta. Riječ je o termoizolacijskom materijalu, čija je funkcija da štiti objekt od vanjskih temperaturnih promjena i održi ugodnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacijskim, mora imati nisku vrijednost koeficijenta toplinske propusnosti koja se označava grčkim slovom λ (lambda). Lambda izolacijskog materijala mora biti manja od 1 W/mK i što je niža, to je materijal bolji toplinski izolator. Termoizolacija sprječava stvaranje vlage, kondenzacije i plijesni. Mehanički štiti zgradu i produžuje vijek njenog trajanja, smanjuje potrošnju energije za grijanje i hlađenje i tako štedi novac i čuva okolinu. Stvaranje zdrave mikroklime za ugodan boravak ukućana unutar prostorija i direktno povećava vrijednost nekretnina. Na izbor adekvatnog materijala za termoizolaciju utječu lokalni klimatski uvjeti, popularnost proizvoda i tradicija gradnje, specifični zahtjevi i naravno – cijena.