Tipla PSK

- vijčana pričvrsnica sa čeličnim vijkom