Gipsane žbuke

Gips se danas najčešće koristi u materijalima namijenjenim za završnu obradu unutarnjih prostora stvarajući optimalnu klimu za život čovjeka.