Opis

PROMAPAINT®-SC4 je jedno komponentni protupožarni intumescentni premaz na bazi vode za protupožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija.

Prednosti

  • estetika površine (tanki film bez spojeva)
  • jednostavan za primjenu i može se bojati
  • za otvorene i zatvorene čelične profile
  • pogodno za pocinčane čelične profile
  • klasa otpornosti na požar do R(EI) 120

Područje primjene

  • unutar građevina
  • otvorene hale