Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala i sa mineralnim posipom (fini pijesak).

Primjena:

  • Za temeljnu hidroizolaciju građevina protiv vlage iz tla
  • Donji sloj za krovne hidroizolacije

Ugradnja:

Zavarivanje cijelom ili parcijalnom površinom za podlogu, sa ili bez mehaničkog učvršćenja (preklapanje uzdužno najmanje 8cm, preklapanje poprečno najmanje 10cm)

Tehnički list

Izjava o svojstvima