Cement

Portlandski cement je građevinski vezivni materijal dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora u fini prah. Koristi se za dobivanje mortova,žbuka i betona kada se miješa u određenim omjerima s pijeskom, tucanikom i vodom.

 

Karakteristike cementa

  • vrlo visoka rana i konačna čvrstoća
  • kratak period početka vezivanja
  • optimalna obradivost
  • znatan razvoj topline hidratacije