Zaštitni aluminijski perforirani kutnik, dužine 2,5 m, a služi za zaštitu kuteva kod gipskartonskih radova.